Motor Circuit Evaluation

Motor Circuit Evaluation (MCE) is een techniek waarmee motoren volledig en mobiel getest kunnen worden. Hiermee kunnen kostbare motorstoringen en onnodig onderhoud worden voorkomen.
Aangezien bijna 50% van alle motorstoringen te wijten is aan elektrische defecten, is het van groot belang dergelijke problemen op proactieve wijze aan te pakken. Motor Circuit Evaluation (MCE) is een techniek voor proactief onderhoud, waarmee motoren volledig en mobiel getest kunnen worden. Met behulp van deze techniek kunnen wij alle elektromotoren testen, van groot tot klein en zowel wisselstroom als gelijkstroom, en binnen korte tijd de conditie van de motor en de stroomkring bepalen. Deze gegevens worden onmiddellijk opgeslagen ten behoeve van bewaking, vergelijking en rapportage en geeft u de mogelijkheid om het onderhoud af te stemmen op de motorconditie in plaats van op de verstreken tijd. Hiermee kunnen kostbare motorstoringen en onnodig onderhoud worden voorkomen.

Het volgen van het verloop van de conditie van de motor in de tijd maakt het mogelijk motoren te repareren of te vervangen voordat deze het begeven. Hiermee kan onverwachte down-time worden voorkomen en kunnen de kosten van onverwachte stilstand tot een minimum worden beperkt. De MCE kan zowel preventief als correctief ingezet worden en vormt daarmee (mede) de basis voor een succesvol conditiebewaking programma en/of biedt de mogelijkheden tot Rooth Cause Analysis (RCA).

MCE tests kunnen worden verricht voor kwaliteitsborging, bewaking en opsporing van defecten. De MCE tests zijn niet-destructief en meten de inherente eigenschappen van een spanningsloze motor-stroomkring.
Hierbij worden de onderstaande eigenschappen gemeten:

Aardingsweerstand – Aardingscapaciteit – Fase-fase weerstand – Fase-fase inductantie – Rotor Influence Check – Isolatietests: Diëlektrische absorptie, Polarisatie- index

In veel gevallen is het niet mogelijk een motor uit te schakelen om MCE tests uit te voeren. Testen op motoren onder spanning geven u de mogelijkheid om te bepalen of de motor uitgeschakeld dient te worden voor meer tests en/of onderhoud. IJssel PDM verricht online twee typen tests op motoren onder spanning: stroomanalyse en vermogensanalyse.

Stroomanalyse

Het uitvoeren van stroommetingen in de drie fasen van de stroomkring van een wisselstroommotor. Het kan de onderstaande tests uitvoeren op wisselstroommotoren die draaien onder een aanbevolen stationaire belasting van meer dan 70% van de maximale belasting:

Demodulatie – Lage / Hoge Resolutie – Eccentriciteit – Inschakel / Opstart test – Spannings-, stroom- en vermogenssignalen – FFT- grafieken voor spanning, stroom en vermogen- Harmonischen voor spanning, stroom en vermogen