Lean Thinking

IJssel helpt u uw bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten: lean thinking.

Uw bedrijf is pas klaar voor Smart Industry, als uw bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk zijn ingericht: lean thinking. IJssel helpt u zo weinig mogelijk geld en tijd te verspillen, zodat er ruimte ontstaat voor innovatieve toepassingen. We werken daarvoor met verschillende methoden en trainingen.

Kaizen en 5S

‘Kaizen’ (verbeteren door verspillingen te signaleren) en de 5S-methode (optimalisatie van de werkplek) zijn door IJssel aangepast aan de Nederlandse situatie. Door het schoonmaken, herinrichten en standaardiseren van de werkomgeving richten we samen met uw mensen de productieprocessen opnieuw in en elimineren daarbij alle denkbare verspillingen.

Kanban

IJssel past Kanban-systemen toe voor het aansturen van materiaalstromen. Deze systemen zijn erop gericht uitsluitend materiaal aan te voeren op het moment dat daarom gevraagd wordt en in de hoeveelheid die nodig is.

Poka Yoke

IJssel werkt met Poka Yoke voor het vergissingbestendig maken van uw processen. Tijdens trainingen leren uw medewerkers de basisprincipes voor foutloos produceren en pakken ze een probleem uit hun eigen werksituatie aan.

SMED

Single Minute Exchange of Dies (SMED) is essentieel voor het creëren van flow, omdat het kleine productieruns mogelijk maakt. IJssel traint uw medewerkers in de SMED-principes en de toepassing ervan. Wij helpen de omsteltijd fors te reduceren door de omstelling te analyseren en oplossingen te bedenken en uit te voeren. Vaak verkort SMED de omsteltijd van uren naar minuten.

Overall Equipment effectiveness (OEE)

Veel installaties hebben maar een effectiviteit van tussen de 30 en 60%, door stilstand, snelheidsverlies en uitval. Een effectieve methode om deze verliezen in kaart te brengen is overall Equipment effectiveness (OEE). In een OEE-traject helpen wij uw medewerkers de verliezen te signaleren en met behulp van verbeterteams te minimaliseren. Hierdoor beïnvloedt u de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de kwaliteit van het productieproces – met als uitkomst een beter resultaat.

Lean office

Door automatisering zijn verspillingen in een kantooromgeving vaak moeilijk te herkennen. In een Lean-office-traject brengen we in teamverband het huidige en gewenste proces in beeld. Het invoeren van het gewenste proces brengt helderheid en efficiency.

Standaardisatie

Om processen continu te kunnen verbeteren is een standaard gewenst. Met behulp van visualisatietechnieken laten we zien wat nodig is om het proces vlot te laten verlopen. IJssel past standaardisatie en visualisatie toe in diverse operationele processen als planning, bevoorrading, werkplekinrichting, onderhoud en omstellen van uw installaties. Maar ook bij administratieve en ondersteunende processen is standaardisatie en visualisatie bruikbaar en nuttig. Wij doen dit altijd samen met de afdeling waar het om draait, in teamverband.

Cases

Meer weten?

Sjoerd van der Aa
algemeen directeur
IJssel Technologie
038 - 4256256

Share This