Six Sigma Greenbelt

IJssel is de onmisbare partner voor Smart Industry  in de Nederlandse productie-industrie

  Door het toepassen van de Six Sigma denk- en werkwijze werkt u continu aan het verbeteren van uw bedrijfsprocessen en verhogen van de klanttevredenheid. IJssel helpt u om met data en feiten de variatie in uw processen te reduceren, zodat de uitkomst van deze processen voorspelbaar is én voldoet aan de klantwensen.

Onder begeleiding van gecertificeerde* (Master) Black Belts traint en coacht IJssel uw medewerkers in het toepassen van de gestructureerde veranderaanpak die Six Sigma biedt. Enerzijds kunnen wij u ondersteunen als facilitator in de verbeterprojecten. In dit geval nemen wij een verbeterteam bij de hand en doorlopen wij aan de hand van een concreet procesprobleem met dit team de DMAIC cyclus om tot het beoogde resultaat te komen.

Anderzijds, om borging en succes van continu verbeteren op lange termijn te garanderen, is het van essentieel belang dat uw medewerkers zelfstandig deze aanpak kunnen hanteren en de beoogde verbeteringen kunnen implementeren. Daarvoor bieden wij In-company Greenbelt trainingen aan.

Greenbelt training

Een gecertificeerd* (Master) Black Belt verzorgt de Greenbelt training. De klassikale training duurt in totaal 6 dagen van 8 uur met 8 tot 12 deelnemers. De deelnemers zijn alen afkomstig uit uw organisatie. De klassikale training bestaat uit een mix van theorie, interactieve werkvormen, praktijkopdrachten en simulaties. Aan het eind van de laatste trainingsdag vindt een theorie examen plaats, die de opgedane kennis van de Greenbelt toetst. Hiermee behaalt de Greenbelt het theoriecertificaat**.

Gelijktijdig met de opleiding starten de Greenbelts met een verbeterproject om het geleerde in de praktijk te brengen en een proces daadwerkelijk te verbeteren. De greenbelt is in de leiding en voert dit project uit met een verbeterteam. De verbeterprojecten hebben een doorlooptijd van circa 24 weken. Op de trainingsdagen krijgen de Greenbelts tools en methoden aangereikt, maar besteden we ook uitgebreid aandacht aan project- en verandermanagement. Het goed managen van je project en de verandering die dit project teweeg brengt in het proces en bij alle betrokkenen is namelijk kritisch voor succes. In veel gevallen gaan we direct oefenen met het toepassen van de theorie op het eigen verbeterproject. We creëren dus nadrukkelijk ruimte voor het leren van elkaar door de meegebrachte projecten te bespreken. Om het project succesvol af te ronden en de praktijkcertificering** te behalen ronden de Greenbelts een set van deliverables af en is de prestatie van het proces significant verbeterd. De tijdsinvestering van de Greenbelt hiervoor is ca. 4 uur per week.

Om de Greenbelts te verzekeren van een succesvolle afronding, vindt er gedurende de looptijd van het verbeterproject intensieve coaching plaats door de trainer.

Leerdoelen

  • Het behalen van het Greenbelt certificaat door de theorie toe te passen in de praktijk en hiermee een proces te verbeteren.
  • Het juist kunnen inzetten van de DMAIC-verbetercyclus en het juist kunnen inzetten en hanteren van de beschikbare tools en technieken;
  • Het kunnen starten en begeleiden van een DMAIC cyclus om de gerealiseerde verbeteringen te kunnen monitoren, bij te sturen en te borgen en om nieuwe verbeterstappen te identificeren;
  • Het kunnen identificeren en realiseren van verbeteringen die bijdragen tot een verbeterde prestatie van het proces.

Trainingsprogramma

Het trainingsprogramma bestaat uit 4 blokken:

  • Klassikale theorie opleiding: 6 dagen van 8 uur
  • Voorbereiding voor opleiding: ca. 2 uur
  • Leiden en uitvoeren van een verbeterproject: ca. 24 weken à 4 uur per week
  • Begeleiding door trainer bij uitvoering project: ca. 12 uur

Hieronder is het trainingsprogramma incl. de verschillende onderwerpen op de trainingsdagen schematisch weergegeven.

Meer weten

Bent u benieuwd wat Six Sigma kan bijdragen aan uw concurrentiepositie? Neemt u dan contact op met Mark Bakker op 06 – 51 56 56 06 of mark.bakker@ijssel.com.

 

* De trainer is door The International Association for Six Sigma Certification (IASSC) geaccrediteerd.

** Ons trainingsprogramma is door het The International Association for Six Sigma Certification (IASSC) geaccrediteerd. Dit betekent dat de training voldoet aan de standaarden en de kwaliteit die door het IASSC zijn gesteld. Het theorie- en praktijkcertificaat dat wij standaard verstrekken is echter geen IASSC certificering. Om die te behalen zal de Greenbelt het officiële IASSC certificationTM examen succesvol moeten afronden. Wij kunnen dit verzorgen tegen een additionele vergoeding.

Cases

Meer weten?

Sjoerd van der Aa
algemeen directeur
IJssel Technologie
038 - 4256256

Share This