Verdachte vibraties de baas

3 dec 2018

Wie stuit op ongewenste vibratieproblemen in installaties en machines, doet er goed aan om IJssel Predictive Maintenance te bellen. Aan de hand van een zogenaamde ODS-analyse kunnen wij snel oorzaken vaststellen en trillingen verhelpen. Onlangs bewees de techniek zich weer in de Amsterdamse haven.

Eén van de weegtorens in de haven van Amsterdam schudde verdacht bij gebruik. De operator van de toren ondervond veel last van die vibraties. Dus om de overlast door de bevingen te beperken, werd de productie voor deze installatie verlaagd naar maximaal 70%. Maar ook werd besloten om IJssel te benaderen voor het vinden van een oplossing.

Vibratieproblemen
IJssel Predictive Maintenance beschikt over technieken om een Operating Deflection Shape-analyse (ODS) mee uit te voeren. Op deze manier voeren wij met regelmaat inspecties uit om complexe vibratieproblemen te analyseren. Bijvoorbeeld bij roterende machines. Maar ook bij statische installaties, zoals gebouwen, silo’s, bruggen en nu dus ook bij een weegtoren op het water.

Slimme vectorprojectie
ODS is een methode om de beweging van een structuur te meten terwijl die in bedrijf is (zie ook foto). De daadwerkelijke beweging is vaak te snel en de amplitude meestal te klein om waar te nemen met het blote oog. De slimme driedimensionale vectorprojectie ODS kan vertraagd afgespeeld worden. Ook kunnen vectorbewegingen met versterkte beweging worden weergegeven.

Oplossingen in beeld
Na een inspectie en tijdens de ODS-analyse, bleek al snel dat een aantal bevestigingspunten van de Amsterdamse weegtoren niet meer de juiste stevigheid had. Nadere controle op de vermoedelijke probleemgebieden leidde inderdaad naar losse bouten en moeren en afgebroken/gescheurde delen. En daarmee kwamen ook de oplossingen in beeld.

Share This